Sponsors
klik op de afbeelding

klik op de afbeelding

klik op de afbeelding

Naar de website

Naar de website

Naar de website

Naar de website

Naar de website

Bosman Installatietechniek

Naar de website

Cafe Huug

doehetzelfplein.nl

Holland interieur

Kopie Plus

Westvliet bewaking

Privacy verklaring van MIDI

 

Inleiding

MIDI hecht aan uw privacy, en is met de invoering van De Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”)  gehouden u te informeren welke gegevens van u worden vastgelegd.
Ook is MIDI gehouden een protocol ten aanzien van het handhaven van uw privacy te handhaven. Daarin staat onder andere hoe en waar MIDI uw gegevens vastlegt, verwerkt, beveiligt, en wanneer uw gegevens worden verwijderd.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de registratie en verwerking van alle gegevens die u ons verstrekt, hetzij als lid of donateur, dan wel als sponsor of anderszins betrokkene.

Voor privacy aspecten voor het bezoek van de website van MIDI is een specifieke privacy verklaring opgesteld.

 

Lidmaatschap

Alle gegevens die u ons verstrekt bij het aangaan van het lidmaatschap of donateurschap worden vastgelegd in onze ledenadministratie, en in die van de overkoepelende sportbond, de NJBB.

MIDI publiceert geen persoonsgegevens (anders dan uw naam) zonder uw toestemming.

Bij het aangaan van het lidmaatschap (of donateurschap) wordt u expliciet om toestemming gevraagd voor het verwerken of publiceren van bepaalde persoonsgegevens.

 

Sponsorovereenkomst

Alle gegevens die u ons verstrekt bij het aangaan van de sponsorovereenkomst worden vastgelegd in onze sponsoradministratie.

MIDI publiceert geen persoons- of bedrijfsgegevens (anders dan uw naam) zonder uw toestemming.
Door aan te geven dat contactgegevens een advertentietekst moeten worden opgenomen, geeft u impliciet toestemming tot het publiceren van die gegevens.

 

Registraties

Persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens van u worden vastgelegd, is geregistreerd in onze AVG-verklaring (opent in nieuw tabblad).
Op uw (schriftelijk) verzoek kunt u inzicht krijgen over de bij MIDI van u vastgelegde gegevens.

Verwerkingenregister

Hoe uw gegevens bij MIDI worden verwerkt, en welke functionarissen daarvoor verantwoordelijk zijn, is vastgelegd in ons verwerkingenregister.
Dit is op (schriftelijk) verzoek in te zien.

 

Contactgegevens

E-mail

Bestuurs- en commissieleden van MIDI zijn gehouden uw e-mailadres te gebruiken, voor zover u daarvoor toestemming heeft gegeven, zonder dat dit gepubliceerd wordt.
Daartoe zal uw e-mailadres bij berichten aan groepen van leden altijd onzichtbaar voor andere geadresseerden worden gebruikt (BCC). Dit voorbehoud geldt uiteraard niet voor berichten die alleen aan uzelf worden gestuurd.

Als u zelf een bericht per e-mail verstuurt aan (een vertegenwoordiger van) MIDI, geeft u overigens impliciet toestemming aan MIDI om berichten naar dat adres te verzenden.

Telefoonnummers

Bestuurs- en commissieleden van MIDI zijn gehouden uw telefoonnummer(s) te gebruiken, voor zover u daarvoor toestemming heeft gegeven, zonder dat dit gepubliceerd wordt.

Als u zelf een telefonisch contact met (een vertegenwoordiger van) MIDI opneemt, geeft u overigens impliciet toestemming aan MIDI om dat telefoonnummer (tenzij afgeschermd) vast te leggen en te gebruiken.

 

Privacy aspecten van deze website

Hoe uw privacy op de website geregeld is, vindt u hier.

 

Uw rechten

U hebt te allen tijde de mogelijkheid om een beroep te doen op uw privacy rechten. U kunt hiertoe een verzoek indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming. Wij zijn verplicht om binnen vier weken te reageren op een redelijk verzoek.

Beveiliging van uw gegevens

Wij doen alles wat mogelijk is om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies, beschadiging of ongeautoriseerde toegang.
Hiertoe moeten nog een aantal werkzaamheden aan de website worden verricht. Daar is de webmaster mee belast.

Verder hebben wij zowel organisatorische als technische maatregelen genomen. Indien u daarvoor een gegronde reden heeft, geven wij u hier graag inzage in. Enige terughoudendheid hierin is echter een van de genomen organisatorische maatregelen. Wij hopen op uw begrip te kunnen rekenen.

 

Overige

Deze privacyverklaring zal in de komende maanden nog verder worden uitgewerkt.
Zodra de verklaring naar ons oordeel afgerond is, zal deze paragraaf worden verwijderd.

 

Onze contactgegevens

Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Algemene contactgegevens

MIDI

e-mail (algemeen): MIDI (informatie)

Functionaris gegevensbescherming

(ad interim) Frank Versluis

e-mail: Functionaris Gegevensbescherming

 

Klachten

Meent u dat wij uw persoonsgegevens niet goed verwerken of hebben verwerkt? Dan staat het u vrij hierover een klacht in te dienen. Dit kan bij de Functionaris Gegevensbescherming van MIDI en/of bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens klikt u hier (opent in nieuw tabblad).

 

Documentinformatie

Deze versie is opgesteld door MIDI.
Delft, 10 juli 2018.

Versie 1.0.

 

Copyright © 2018 MIDI, alle rechten voorbehouden.