Interne reglementen MIDI

Voor de manier waarop teams die deel (willen) nemen aan een door District West georganiseerde competitie worden samengesteld en de klasse waarin teams worden ingeschreven zijn interne reglementen opgesteld.
Daarin wordt vooral geregeld welke rechten een lid dat heeft deelgenomen aan een competitie kan ontlenen aan het in die resultaat behaalde (eind)resultaat, en hoe gehandeld wordt indien teams in een nieuwe of gewijzigde samenstelling willen deelnemen.

Voor elke districtscompetitie waarbij sprake is van promotie en degradatie, en waarbij het recht op inschrijving in bepaalde klassen is gekoppeld aan de vereniging, is zo’n reglement opgesteld, dus voor:

Dit betekent dus dat een dergelijk reglement niet nodig is voor ADC (niet verenigingsgebonden) en WSC (geen promotie/degradatie)