Uw online privacy

 

Inleiding

Online privacy is een veelbesproken onderwerp. Websites weten vaak veel meer van bezoekers, dan bezoekers zelf beseffen. Wat weten beheerders nu eigenlijk? En wat doen ze met die informatie? De Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) verplicht beheerders, en dus ook MIDI, om dit inzichtelijk te maken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op bezoeken aan de website en het gebruik van nieuwsbrieven van MIDI.
De privacyverklaring die van toepassing is op onze dienstverlening vindt u hier.

Tijdens uw bezoek aan onze website verwerken wij enkele persoonsgegevens. Deze gegevens heeft u zelf aan ons verstrekt, of we hebben deze op de achtergrond achterhaald. De AVG verplicht ons, als verwerkingsverantwoordelijke, om deze verwerkingen inzichtelijk te maken.

 

Contact en reageren

Wanneer u contact met ons opneemt of via onze website een reactie achterlaat, wisselen wij actief persoonsgegevens met elkaar uit. Het is dan vaak noodzakelijk om deze te verwerken.

Reacties

Wanneer u via onze website reageert, verwerken wij de gegevens die u op het reactieformulier invult. Uw e-mailadres gebruiken wij uitsluitend om u verder te informeren over reacties die na u zijn geplaatst en alleen u als hebt aangegeven daar prijs op te stellen.

Naast de ingevulde gegevens, worden uw IP-adres en gegevens uit en over uw browser verwerkt. Deze gegevens worden gebruikt om spam op te sporen en van onze website te weren. Daarnaast kunnen wij uw IP-adres gebruiken om u de toegang tot onze website te weigeren, als u ongepaste reacties achterlaat.

Wanneer u een reactie plaatst, worden uw gegevens voor altijd verwerkt. Indien u wilt dat deze gegevens toch worden vernietigd, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming. Uw reactie zal dan van de website worden verwijderd en de naar aanleiding van uw reactie over u vastgelegde gegevens worden permanent vernietigd.

Contact- en registratieformulieren

Op onze website treft u een aantal formulieren aan, zoals een contactformulier en meerdere registratieformulieren. Veruit de meeste formulieren worden verzonden naar een mailbox van MIDI. Hoe wij met persoonsgegevens in e-mailberichten omgaan, leest u iets verderop in deze verklaring.

Onze formulieren bevatten facultatieve en verplichte velden. De verplichte velden bevatten informatie die wij nodig hebben om uw bericht te kunnen verwerken en beantwoorden. Door een facultatief veld in te vullen, geeft u toestemming om de ingevulde informatie te verwerken.

E-mails

Buiten de contactformulieren kunt u ons een directe e-mail sturen. Deze berichten worden opgevangen in eigen mailboxen of doorgestuurd naar bevoegde medewerkers of systemen.

Relevante berichten worden gedurende een jaar bewaard. Daarna worden deze gearchiveerd, indien zij nog nodig zijn in onze dienstverlening. Als dat niet het geval is, dan wordt uw bericht met de daarin opgenomen persoonsgegevens na een jaar vernietigd.

Telefonisch contact

Wanneer u besluit telefonisch contact met ons op te nemen, kunnen eveneens een aantal persoonsgegevens worden verwerkt. Bijvoorbeeld als u uw nummer niet heeft afgeschermd.

 

De website

Cookies en vergelijkbare technieken

Onze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken, om uw bezoek technisch zo comfortabel mogelijk te maken. Hierin worden noodzakelijke gegevens opgeslagen, die nodig zijn om bepaalde voorkeuren te onthouden. Daarnaast gebruiken wij cookies en dergelijke voor statistische doeleinden. Daarover vindt u verderop in deze privacyverklaring meer informatie.

Analytische cookies: informatie en klikgedrag

Om onze website continu te kunnen verbeteren willen wij de bezoeken aan diverse pagina’s in kaart brengen. Daartoe gebruiken wij LetsStat om statistische gegevens over het bezoek / gebruik van de website te verzamelen en het klikgedrag te monitoren. Hierbij worden alleen analytische cookies geplaatst, en worden geen persoonlijke gegevens verzameld of vastgelegd.
Raadpleeg voor meer informatie over deze cookies de uitleg van LetsStat.

Content van andere websites

Het kan zijn dat wij op onze website content van andere websites insluiten. Dit wordt ook wel “embedding” genoemd. Wanneer wij dit doen, kunnen de websites waarvan wij het materiaal hebben ingesloten, “meekijken” met wat u met dit materiaal doet. Ook zij kunnen het gebruik dus monitoren.

Wij hebben geen invloed op de wijze waarop de websites van derden deze monitoring aanpakken. Wij moeten u daarvoor naar het privacybeleid van de betreffende website verwijzen.

 

Uw rechten

U hebt te allen tijde de mogelijkheid om een beroep te doen op uw privacy rechten. U kunt hiertoe een verzoek indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming. Wij zijn verplicht om binnen vier weken te reageren op een redelijk verzoek.

Beveiliging van uw gegevens

Wij doen alles wat mogelijk is om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies, beschadiging of ongeautoriseerde toegang.
Hiertoe moeten nog een aantal werkzaamheden aan de website worden verricht. Daar is de webmaster mee belast.

Verder hebben wij zowel organisatorische als technische maatregelen genomen. Indien u daarvoor een gegronde reden heeft, geven wij u hier graag inzage in. Enige terughoudendheid hierin is echter een van de genomen organisatorische maatregelen. Wij hopen op uw begrip te kunnen rekenen.

 

Onze contactgegevens

Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Algemene contactgegevens

MIDI

e-mail (algemeen): MIDI (informatie)

Functionaris gegevensbescherming

(ad interim) Frank Versluis

e-mail: Functionaris Gegevensbescherming

 

Klachten

Meent u dat wij uw persoonsgegevens niet goed verwerken of hebben verwerkt? Dan staat het u vrij hierover een klacht in te dienen. Dit kan bij de Functionaris Gegevensbescherming van MIDI en/of bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens klikt u hier (opent in nieuw tabblad).

 

Documentinformatie

Deze versie is opgesteld door MIDI.
Delft, 8 juli 2018.

Versie 1.0.

 

Copyright © 2018 MIDI, alle rechten voorbehouden.