Sponsors
klik op de afbeelding

klik op de afbeelding

klik op de afbeelding

Naar de website

Naar de website

Naar de website

Naar de website

Naar de website

Bosman Installatietechniek

Naar de website

Cafe Huug

doehetzelfplein.nl

Holland interieur

Kopie Plus

Westvliet bewaking

Technische Commissie

(laatst bijgewerkt op 30 juli 2018)

ALGEMEEN

De Technische Commissie (TC) van MIDI is ingesteld met het doel het niveau van alle aspecten van de sport petanque binnen de vereniging te verhogen, d.w.z. op het gebied van techniek, tactiek en spelregelkennis. Daarnaast is de TC verantwoordelijk voor de samenstelling van alle teams die namens de vereniging deelnemen aan een door de NJBB (landelijk) of District West georganiseerde competitie, en voor de reglementen die daarbij binnen de vereniging gehanteerd worden.
Verder is de TC aanspreekpunt voor de MOP met betrekking tot de speelterreinen (zowel binnen als buiten).

De TC legt verantwoording af aan het bestuur van de vereniging.
Jaarlijks stelt de commissie een jaarplan op voor de te verrichten activiteiten, dat door het bestuur wordt vastgesteld.
De TC vergadert eens per maand, in de zomer iets minder frequent.

De Technische Commissie bestaat uit Fred Lagerwaard, Joop Pols en Frank Versluis.

U kunt de commissie bereiken door een e-mail te sturen naar de Technische Commissie.


TRAININGEN

De TC organiseert de volgende trainingen:

 • voor NPC-deelnemers (tijdens de winterperiode)
 • voor deelnemers aan zomercompetities (tijdens de zomerperiode)
 • voor recreatief ingestelde leden (tijdens de zomerperiode)
 • vrije (open) trainingen voor leden en andere belangstellenden

Gedurende het herfst/winterseizoen 2018-2019 worden trainingen voor NPC-teams gegeven door Fred Lagerwaard en Joop Pols.
De avonden worden binnenkort bekend gemaakt.


NIEUWSBRIEF

De TC brengt tweemaandelijks een nieuwsbrief uit, waarin actuele zaken worden behandeld.
Klik hier voor de 1e nieuwsbrief (mei 2018) (opent in een nieuw tabblad).
Klik hier voor de 2e nieuwsbrief (juli 2018) (opent in een nieuw tabblad).
Klik hier voor de 3e nieuwsbrief (september 2018) (opent in een nieuw tabblad).

De eerstvolgende nieuwsbrief kunt u verwachten rond 7 november.


WINTERCOMPETITIES

In de winterperiode worden de volgende competities georganiseerd:

 • Nationale Petanque Competitie (NPC): 14 zaterdagen
 • Winter Competitie Doubletten (WCD), in District West: 3 zondagen
 • Winter Senioren Cyclus (WSC), in District West: 10 woensdagen

NPC

MIDI heeft voor het seizoen 2018-19 wederom 3 teams ingeschreven voor deelname aan de NPC.
Op 15 juni heeft de CWN (Commissie Wedstrijdsport Nationaal) de concept indeling van de divisies en poules bekendgemaakt. De MIDI-teams zijn ingedeeld in:

 1. MIDI 1 in de tweede divisie, poule 2002
 2. MIDI 2 in de derde divisie, poule 3002
 3. MIDI 3 in de vierde divisie, poule 4006

De eerste speeldag is 29 september. Voor meer informatie: klik hier voor de NPC-informatiepagina van de NJBB (opent in een nieuw tabblad).

MIDI 1 bestaat uit Monique Bakker, Lotte van Bergenhenegouwen, Sander Beukers, Steef Kraan, Fred Lagerwaard, Tom van Maanen, Joop Pols, Arnold Steiger, Rob Torremans en Frank Versluis.
MIDI 2 bestaat uit Bart Beukers, Wil Broekhuizen, Hans Dukker, Elly Fransen, Dick van Haarst, Dorus van der Kraan, Ton Scholtes, Niek Tholen, Trudy Torremans, Ton de Vreede en Henri Zeestraten.
MIDI 3 bestaat uit Jan van Dijk, Jan van Driel, José Fros, Ria Lander, Wim Mossel, Peter van Poelgeest, Theo van der Vlist, Leo Vogelzang, Jan Wittenberg en Jan van der Zanden.

In de aanloop naar het nieuwe seizoen zal de TC trachten één vereniging te interesseren voor oefenwedstrijden voor alle MIDI-teams. Er is reeds contact met PV Gouda, waar enthousiast gereageerd is op het plan van MIDI, maar er zijn (helaas) nog geen concrete afspraken gemaakt.
Het oorspronkelijke idee een ontmoeting in het weekend van 14-15-16 september te organiseren is komen te vervallen i.v.m. deelname van diverse spelers (van zowel MIDI als PV Gouda) aan het Haarlems Petanque Weekend. De insteek is nu de ontmoeting te laten plaatsvinden op woensdagavond 19 of 26 september. In verband met de beperkte tijd op een avond zullen dan waarschijnlijk alleen 1 doublettenronde en 1 triplettenronde worden gespeeld.
Nadere informatie volgt z.s.m.

WCD

De Winter Competitie Doubletten wordt door District West georganiseerd op de volgende zondagen:

 • 21 oktober 2018
 • 2 december 2018
 • 27 januari 2019

MIDI heeft voor het seizoen 2018-19 de volgende 7 teams ingeschreven voor deelname aan de WCD:

 1. Fred Lagerwaard en Joop Pols
 2. Hanny Kramer en Ria Lander
 3. Sandra Snoek en Astrid Bedaux
 4. José Fros en Nel van Deventer
 5. John Rieken en Leo Bedaux
 6. Frans van den Bos en Marion Bandel
 7. Ria en Peter van Poelgeest

De MIDI-teams zijn ingedeeld in:

 1. MIDI 1 en 2 in de tweede klasse (bestaat uit 2 parallelle poules van 16 doubletten elk)
 2. MIDI 3 t/m 7 in de derde klasse (bestaat uit maximaal 4 parallelle poules van minimaal 10 en maximaal 16 doubletten elk)

De definitieve poule-indeling en het speelschema zullen eind september worden gepubliceerd door de wedstrijdcommissie van District West.
Bezoek voor meer informatie de WCD-pagina van District West (opent in een nieuw tabblad).

Op 2 december zal MIDI gastheer zijn van de 2e speeldag van de WCD. Er zullen dan 2 poules (waarschijnlijk van dezelfde klasse) hun 5 partijen spelen.

WSC

De Winter Senioren Cyclus wordt door District West georganiseerd op 10 woensdagmiddagen (in principe eens per 2 weken) te beginnen op 17 oktober.
Deze competitie is bedoeld voor teams van 9 spelers.

MIDI heeft voor het seizoen 2018-19 vooralsnog 5 teams ingeschreven voor deelname aan de WSC.
Hiervan is 1 team (vorig jaar MIDI 3) op dit moment nog niet compleet. Als het niet lukt voldoende spelers te vinden zullen we dat team helaas moeten terugtrekken. Hopelijk hoeft dat niet te gebeuren.

MIDI 1 bestaat uit

Bart Beukers, Tinus Bloem, Ria Dekkers, Hans Dukker, Gerard van der Gaag, Coby Koevoets, Hanny Kramer, Fred Lagerwaard, Hennie Lander, Ria Lander en Ton de Vreede.
MIDI 2 bestaat uit Huib Bos, Wil Broekhuizen, Fred Dekkers, Truus de Graaf, Leo Kramer, Peter Meijer, John Miggels, Leny Meijer en John Rieken.
MIDI 3 is nog niet compleet
MIDI 4 bestaat uit Rob van den Boogert, Piet Cloosterman, Arie van der Does, Lex Hazenbroek, Nel Hazenbroek, Thea Immers, Franca Olsthoorn, Hans Olsthoorn, Niek Olsthoorn, Sandra Snoek en Cok de Vogel.
MIDI 5 bestaat uit Marion Bandel, Astrid Bedaux, Leo Bedaux, Frans van den Bos, Henk van Oijen, Ineke van Oijen, Judith Opmeer, Peter van Poelgeest, Ria van Poelgeest en Rini Bor.

De definitieve poule-indeling en het speelschema zullen eind september worden gepubliceerd door de wedstrijdcommissie van District West.
Bezoek voor meer informatie de WSC-pagina van District West (opent in een nieuw tabblad).


TOT SLOT

Heeft u vragen? of mist u nog informatie op deze pagina?
U kunt ons altijd aanspreken als we op de accommodatie aanwezig zijn, maar een e-mail bericht is sneller en bereikt ons alle drie.

Fred, Joop en Frank