Anniversaire

Zondag 26 augustus is de 42e verjaardag van ons cluppie gevierd.
Volgens oud gebruik was er voor ieder een “bubbel” en enkele consumptiebonnen. Óók voor de” inwendige mens “ waren inkopen gedaan.
28 mensen hebben zich ingeschreven voor de mêlee die nipt werd gewonnen door Johan Dolman ( +14 ) voor Gerard van Woggelum ( + 13 ) en Wil Struis ( + 12 ). Zeer goede laatste was Mavis, ( -17). Wil heeft haar de poedel bezorgd!
Een zeer geslaagde dag voor hen die aanwezig waren en een meevaller voor de penningmeester.

Er waren ( te ) weinig leden aanwezig , heel jammer voor alle moeite die ervoor was gedaan. De constatering dat er afnemende belangstelling is voor de Anniversaire de laatste 2 jaren was voor het bestuur aanleiding om te besluiten de Anniversaire een maal in de vijf jaar te vieren en er dan een feestelijk gebeuren van te maken, met inschrijving voor deelname vooraf. De eerstkomende Anniversiare is in augustus 2021.
Dank aan allen die er een fijne dag van hebben gemaakt!
Jacqueline v.d. Akker