Technische Commissie

(laatst bijgewerkt op  9 juli 2023)

ALGEMEEN

De Technische Commissie (TC) van MIDI is ingesteld met het doel het niveau van alle aspecten van de sport petanque binnen de vereniging te verhogen, d.w.z. op het gebied van techniek, tactiek en spelregelkennis.
Daarnaast is de TC verantwoordelijk voor de samenstelling van alle teams die namens de vereniging deelnemen aan een door de NJBB (landelijk) of District West georganiseerde competitie, en voor de reglementen die daarbij binnen de vereniging gehanteerd worden.
Verder is de TC aanspreekpunt voor de MOP met betrekking tot de speelterreinen (zowel binnen als buiten).

De TC legt verantwoording af aan het bestuur van de vereniging.
Jaarlijks stelt de commissie een jaarplan op voor de te verrichten activiteiten, dat door het bestuur wordt vastgesteld.
De TC vergadert eens per maand, in de zomer iets minder frequent.

De Technische Commissie bestaat uit Fred Lagerwaard, Paul Koogje en Frank Versluis.

U kunt de commissie bereiken door een e-mail te sturen naar de Technische Commissie.


TRAININGEN

De TC organiseert de volgende trainingen:

  • voor NPC-deelnemers (tijdens de winterperiode)
  • voor deelnemers aan zomercompetities (tijdens de zomerperiode)
  • voor recreatief ingestelde leden (tijdens de zomerperiode)
  • voor nieuwe leden (aansluitend op een introductiecursus (BouleLes))

Gedurende het herfst/winterseizoen 2021-2022 worden trainingen voor NPC-teams gegeven door Fred Lagerwaard.
De avonden resp. middagen waarop deze trainingen plaatsvinden, zijn gepubliceerd in de nieuwsbrieven en op het publicatiebord in de kantine.


NIEUWSBRIEF

De TC brengt twee- à driemaandelijks een nieuwsbrief uit, waarin actuele zaken worden behandeld.

De meest recente nieuwsbrief (juni) vindt u hier (opent in een nieuw tabblad).


INTERNE REGLEMENTEN

De TC is verantwoordelijk voor de samenstellen van teams die deelnemen aan districtscompetities en de NPC.
Voor de manier waarop teams die deel (willen) nemen aan een door District West georganiseerde competitie worden samengesteld en de klasse waarin teams worden ingeschreven zijn interne reglementen opgesteld.


WINTERCOMPETITIES

In de winterperiode worden de volgende competities georganiseerd:

  • Nationale Petanque Competitie (NPC): 14 zaterdagen
  • Winter Competitie Doubletten (WCD), in District West: 3 zondagen
  • Winter Senioren Cyclus (WSC), in District West: 10 woensdagen

Voor alle competities in het seizoen 2020-2021 kunnen t.g.v. de Corona-maatregelen en RIVM-richtlijnen afwijkingen t.o.v. voorgaande seizoenen van kracht zijn.

NPC

Voor het seizoen 2023-2024 zijn 4 MIDI-teams ingeschreven voor deelname aan de NPC.
Alle teams spelen op dezelfde (zater)dagen hun thuiswedstrijden.

De samenstelling van de teams en hun resultaten in de competitie kunt u vinden op de pagina met nieuws over de MIDI-teams in de NPC.

WCD

De Wintercompetitie Doubletten wordt door District West georganiseerd op 3 zondagen (in principe eens per 2 weken) te beginnen op 15 oktober 2023.
Deze cyclus is bedoeld voor teams van 9 spelers.

In elke klasse van de WCD zijn doubletten van MIDI actief.
De samenstelling van de teams en hun resultaten in de competitie kunt u vinden op de pagina met nieuws over de MIDI-doubletten in de WDC.

WSC

De Winter Senioren Cyclus wordt door District West georganiseerd op 10 woensdagmiddagen (in principe eens per 2 weken).
Deze cyclus is bedoeld voor teams van 9 spelers, met maximaal 3 reservespelers.

Het komende seizoen 2023-2024  namens MIDI 9 teams deelnemen aan de WSC.
De samenstelling van de teams en hun resultaten in de competitie kunt u vinden op de pagina met nieuws over de MIDI-teams in de WSC.

Het volledige competitieprogramma vinden op de webpagina van de WSC van District West.


ZOMERCOMPETITIES

In de zomerperiode worden de volgende competities georganiseerd:

  • Zomer Competitie Tripletten (ZCT), in District West: 3 zondagen in april, mei en juni
  • ZaterMiddag competitie (ZaMi), in District West: 5 zaterdagen in april, mei en juni
  • Avond Doubletten Competitie (ADC), in District West: 6 dinsdagavond in mei en juni

ZCT

De Zomer Competitie Tripletten wordt door District West georganiseerd op de 3 zondagen (in principe 5 partijen per dag).

We hebben de ZCT op 18 juni afgesloten bij JBC Nieuwerkerk. Midi 1 is in de 1e divisie, 2e geworden. Het is jammer dat het 5e team van Midi net niet is gelukt om te promoveren. Door onderling resultaat zijn ze geëindigd op de 4e plaats.

Voor de totale Eindstand ZCT 2023 van de 7 Midi teams.

Het is mooi dat er volgend jaar weer nieuwe kansen zijn.

 

Naar verwachting zal het districtsteam in november of december de inschrijving voor de competitie van 2024 open stellen.
Zodra dat het geval is, zal meer informatie en een inschrijflijst in de kantine worden opgehangen.

ZaMi

De ZaterdagMiddag competitie voor viertallen, wordt door District West georganiseerd op 5 zaterdagen (3 speelronden van elk 2 partijen per dag):

MIDI neemt hieraan met 4 teams deel.

In 2023 is de laatste speeldag 8 juli 2023, waarna de tangschikking wordt opgemaakt.

ADC

De Avond Doubletten Competitie is zowel in 2022 als in 2023 gecanceld.

Mogelijk komt deze avond competitie niet meer terug.


ACCOMMODATIE

De accommodatie is in zijn geheel voorzien van nieuwe banen met verschillende moeilijkheidsgraden.

De nieuwe banen bieden voldoende variatie in de ondergrond en toplaag (split), zodat er naast uitdagende terreinen voor wedstrijdspelers ook terreinen zijn waar de meer recreatief ingestelde spelers wel een favoriete baan op nakunt houden.

 


TOT SLOT

Heeft u vragen? of mist u nog informatie op deze pagina?
U kunt ons altijd aanspreken als we op de accommodatie aanwezig zijn, maar een e-mail bericht is sneller en bereikt ons allen.

Fred, Paul en Frank