Technische Commissie

(laatst bijgewerkt op  10 oktober 2021)

ALGEMEEN

De Technische Commissie (TC) van MIDI is ingesteld met het doel het niveau van alle aspecten van de sport petanque binnen de vereniging te verhogen, d.w.z. op het gebied van techniek, tactiek en spelregelkennis.
Daarnaast is de TC verantwoordelijk voor de samenstelling van alle teams die namens de vereniging deelnemen aan een door de NJBB (landelijk) of District West georganiseerde competitie, en voor de reglementen die daarbij binnen de vereniging gehanteerd worden.
Verder is de TC aanspreekpunt voor de MOP met betrekking tot de speelterreinen (zowel binnen als buiten).

De TC legt verantwoording af aan het bestuur van de vereniging.
Jaarlijks stelt de commissie een jaarplan op voor de te verrichten activiteiten, dat door het bestuur wordt vastgesteld.
De TC vergadert eens per maand, in de zomer iets minder frequent.

De Technische Commissie bestaat uit Fred Lagerwaard en Frank Versluis.

U kunt de commissie bereiken door een e-mail te sturen naar de Technische Commissie.


TRAININGEN

De TC organiseert de volgende trainingen:

 • voor NPC-deelnemers (tijdens de winterperiode)
 • voor deelnemers aan zomercompetities (tijdens de zomerperiode)
 • voor recreatief ingestelde leden (tijdens de zomerperiode)
 • voor nieuwe leden (aansluitend op een introductiecursus (BouleLes))

Gedurende het herfst/winterseizoen 2021-2022 worden trainingen voor NPC-teams gegeven door Fred Lagerwaard.
De avonden resp. middagen waarop deze trainingen plaatsvinden, zijn gepubliceerd in de nieuwsbrief van december en op het publicatiebord in de kantine.


NIEUWSBRIEF

De TC brengt twee- à driemaandelijks een nieuwsbrief uit, waarin actuele zaken worden behandeld.

De meest recente nieuwsbrief (juni) vindt u hier (opent in een nieuw tabblad).
Eerdere nieuwsbrieven vindt u hier.

De eerstvolgende nieuwsbrief kunt u verwachten in de loop van oktober.


INTERNE REGLEMENTEN

De TC is verantwoordelijk voor de samenstellen van teams die deelnemen aan districtscompetities en de NPC.
Voor de manier waarop teams die deel (willen) nemen aan een door District West georganiseerde competitie worden samengesteld en de klasse waarin teams worden ingeschreven zijn interne reglementen opgesteld.
Deze kunt u vinden op deze pagina.


WINTERCOMPETITIES

In de winterperiode worden de volgende competities georganiseerd:

 • Nationale Petanque Competitie (NPC): 14 zaterdagen
 • Winter Competitie Doubletten (WCD), in District West: 3 zondagen
 • Winter Senioren Cyclus (WSC), in District West: 10 woensdagen

Voor alle competities in het seizoen 2020-2021 kunnen t.g.v. de Corona-maatregelen en RIVM-richtlijnen afwijkingen t.o.v. voorgaande seizoenen van kracht zijn.

NPC

MIDI heeft voor het seizoen 2021-2022 wederom 3 teams ingeschreven voor deelname aan de NPC.
Alle teams spelen op dezelfde (zater)dagen hun thuiswedstrijden.

De samenstelling van de teams en hun resultaten in de competitie kunt u vinden op de pagina met nieuws over de MIDI-teams in de NPC.

WCD

De Wintercompetitie Doubletten wordt door District West georganiseerd op 3 zondagen (in principe eens per 2 weken) te beginnen op 24 oktober 2022.
Deze cyclus is bedoeld voor teams van 9 spelers.

MIDI heeft voor het seizoen 2021-2022 in totaal 9 doubletten ingeschreven voor deelname aan de WCD.
In elke klasse van de WCD zijn doubletten van MIDI actief.
De samenstelling van de teams en hun resultaten in de competitie kunt u vinden op de pagina met nieuws over de MIDI-doubletten in de WDC.

Op 28 november zal MIDI gastheer zijn voor de tweede klasse B en de derde klasse D.

WSC

De Winter Senioren Cyclus wordt door District West georganiseerd op 10 woensdagmiddagen (in principe eens per 2 weken) te beginnen op 20 oktober 2021.
Deze cyclus is bedoeld voor teams van 9 spelers, met maximaal 3 reservespelers.

Namens MIDI zullen het komende seizoen 2021-22 opnieuw 4 teams deelnemen aan de WSC.
De samenstelling van de teams en hun resultaten in de competitie kunt u vinden op de pagina met nieuws over de MIDI-teams in de WSC.

Het volledige competitieprogramma vinden op de webpagina van de WSC van District West.


ZOMERCOMPETITIES

In de zomerperiode worden de volgende competities georganiseerd:

 • Zomer Competitie Tripletten (ZCT), in District West: 3 zondagen in april, mei en juni
 • ZaterMiddag competitie (ZaMi), in District West: 5 zaterdagen in april, mei en juni
 • Avond Doubletten Competitie (ADC), in District West: 6 dinsdagavond in mei en juni

ZCT

De Zomer Competitie Tripletten wordt door District West georganiseerd op de 3 zondagen (in principe 5 partijen per dag).

In 2020 en 2021 is de ZCT t.g.v. de Corona-crisis geannuleerd.
De speeldagen in 2022 zijn (onder voorbehoud):

 1. 24 april 2022
 2. 29 mei
 3. 26 juni

MIDI heeft, na de competitie van 2019, voor het seizoen 2022 recht op:

 • 1 plaats in de 1e klasse
 • 8 plaatsen in de 2e klasse
 • 2 plaatsen in de 3e klasse

Naar verwachting zal het districtsteam in november of december de inschrijving voor de competitie van 2021 open stellen.
Zodra dat het geval is, zal meer informatie en een inschrijflijst in de kantine worden opgehangen.

ZaMi

De ZaterdagMiddag competitie voor viertallen, wordt door District West georganiseerd op 5 zaterdagen (3 speelronden van elk 2 partijen per dag):

In 2020 en 2021 is de ZaMi t.g.v. de Corona-crisis geannuleerd.
De speeldagen in 2022 zijn (onder voorbehoud):

 1. 30 april 2022
 2. 7 mei
 3. 21 mei
 4. 4 juni
 5. 18 juni

MIDI heeft, na de competitie van vorig jaar, voor het seizoen 2020 recht op:

 • 1 plaats in de 1e klasse
 • 2 plaatsen in de 3e klasse

Naar verwachting zal het districtsteam in november of december de inschrijving voor de competitie van 2022 open stellen.
Zodra dat het geval is, zal meer informatie en een inschrijflijst in de kantine worden opgehangen.

ADC

De Avond Doubletten Competitie wordt door District West georganiseerd op 6 achtereenvolgende dinsdagavonden, te beginnen op 10 mei 2022.

Naar verwachting zal het districtsteam in november of december de inschrijving voor de competitie van 2022 open stellen.
Zodra dat het geval is, zal meer informatie en een inschrijflijst in de kantine worden opgehangen.


ACCOMMODATIE

De TC is bezig met een accommodatieplan, waarin de gewenste situatie voor alle speelterreinen zal worden weergegeven. Het is de bedoeling om zodoende voldoende variatie aan te brengen in de ondergrond en toplaag (split), zodat er naast uitdagende terreinen voor wedstrijdspelers ook terreinen zullen zijn waar de meer recreatief ingestelde spelers zich prettig bij voelen.

Na afronding van het plan zal dit met het bestuur en (vertegenwoordigers van) diverse geledingen van de vereniging worden besproken, om een ze breed mogelijk draagvlak voor het plan te verkrijgen.

Daarna wordt het (na eventuele bijstellingen) door het bestuur vastgesteld, en zal in overleg met MOP een planning worden opgesteld voor de realisatie ervan.

Intussen is informatie ingewonnen over mogelijke verbeteringen aan buitenbanen.
In verband met het ontwikkelen van ideeën over (ver)nieuwbouw van de kantine is, mede gezien de verwachte kosten en de onduidelijkheid over het huurcontract na 2021, staat deze activiteit voorlopig in de ijskast.

Zodra hier meer nieuws over te melden is, leest u dat hier (en in de Nieuwsbrief).


TOT SLOT

Heeft u vragen? of mist u nog informatie op deze pagina?
U kunt ons altijd aanspreken als we op de accommodatie aanwezig zijn, maar een e-mail bericht is sneller en bereikt ons allebei.

Fred en Frank