Technische Commissie

(laatst bijgewerkt op 12 april 2024)

ALGEMEEN

De Technische Commissie (TC) van MIDI is ingesteld met het doel het niveau van alle aspecten van de sport petanque binnen de vereniging te verhogen, d.w.z. op het gebied van techniek, tactiek en spelregelkennis.
Daarnaast is de TC verantwoordelijk voor de samenstelling van alle teams die namens de vereniging deelnemen aan een door de NJBB (landelijk) of District West georganiseerde competitie, en voor de reglementen die daarbij binnen de vereniging worden gehanteerd.
Verder geeft de TC advies met betrekking tot de speelterreinen (zowel binnen als buiten).

De TC legt verantwoording af aan het bestuur van de vereniging.
Jaarlijks stelt de commissie een jaarplan op voor de te fundamentele activiteiten, dat door het bestuur wordt vastgesteld.
De TC vergadert eens per maand, in de zomer iets minder frequent.

De Technische Commissie bestaat uit Fred Lagerwaard, Paul Koogje en Frank Versluis.

U kunt de commissie bereiken door een e-mail te sturen naar de Technische Commissie.


 

TRAININGEN

De TC organiseert de volgende trainingen:

  • voor NPC-deelnemers (tijdens de winterperiode)
  • voor deelnemers aan zomercompetities (tijdens de zomerperiode)
  • voor recreatief spelende leden (tijdens de zomerperiode)
  • voor nieuwe leden (aansluitend op een introductiecursus (“BoulLes”))

Gedurende het herfst/winterseizoen worden trainingen voor NPC-teams gegeven door Fred Lagerwaard.
De avonden resp. middagen waarop deze trainingen plaatsvinden, worden gepubliceerd in de nieuwsbrieven en op het publicatiebord in de kantine.

Momenteel worden op vrijdagavonden door Fred trainingen gegeven die gericht zijn op de techniek van het tireren.
De belangstelling daarvoor is enorm: er hadden zich 32 deelnemers opgegeven.

Op 19 april start een nieuwe kennismakingscursus voor (potentieel) nieuwe leden, meer informatie vind u hier.


 

NIEUWSBRIEF

De TC brengt twee- à driemaandelijks een nieuwsbrief uit, waarin actuele zaken worden behandeld.

De meest recente nieuwsbrief (januari-februari) vindt u hier (opent in een nieuw tabblad).

Eerdere nieuwsbrieven:


 

COMPETITIES

De door de NJBB georganiseerde competities worden beschreven op deze pagina.
Hierop worden korte beschrijvingen gegeven van de competities, en kunt u ook meer informatie vinden over inschrijven, MIDI-deelnemers, speelschema’s, uitslagen e.d.


 

INTERNE REGLEMENTEN

De TC is verantwoordelijk voor het samenstellen van teams die namens de vereniging deelnemen aan districtscompetities en de NPC.
Voor de manier waarop teams deel (willen) nemen aan een door District West georganiseerde competitie worden samengesteld en de klasse waarin teams worden ingeschreven zijn interne reglementen opgesteld.

Deze zijn in de ALV van 19 november 2019 vastgesteld:

Deze reglementen voorzien met name in de situaties waarin meerdere teams aanspraak maken op deelname in een klasse dan er plaatsen in die klasse voor MIDI beschikbaar zijn.
Dat gebeurt meestal als teams wijzigen van samenstelling  of in zijn geheel wegvallen, en/of als er sprake is van extra promotie of degradatie.
Voor de WSC is geen intern reglement opgesteld – in deze cyclus is geen sprake van indeling in klassen.


 

ACCOMMODATIE

De accommodatie is in 2023 geheel voorzien van nieuwe banen met verschillende moeilijkheidsgraden.

De nieuwe banen bieden voldoende variatie in de ondergrond en toplaag (split), waardoor er naast uitdagende terreinen voor wedstrijdspelers ook terreinen zijn waar de meer recreatieve spelers uit de voeten kunnen.

De TC staat altijd open voor suggesties om terreinen te wijzigen of te verbeteren, en zal daarover dan afstemmen met de MOP en het bestuur.
Besluitvorming omtrent de indeling van het terrein en uit te voeren werkzaamheden berust te allen tijde bij het bestuur.


 

TOT SLOT

Heeft u vragen? of mist u nog informatie op deze pagina?
U kunt ons altijd aanspreken als we op de accommodatie aanwezig zijn, maar een e-mailbericht is sneller en bereikt ons allen.

Fred, Paul en Frank