Bestuur en Commissies

BESTUUR

Joke van der Mast – voorzitter;
Algehele leiding en coördinatie, klaverjascommissie, redactiecommissie
Contacten met gemeente Delft en overige externe relaties
e-mail: MIDI Voorzitter

Jan van Driel – secretaris;
Secretariaat, archief, ledenadministratie, contactcommissie, wedstrijdcommissie
e-mail: MIDI Secretaris

Cees Burger – penningmeester;
Financiële zaken, kascommissie
e-mail: MIDI PenningMeester

Ron Opmeer – 2e penningmeester;
Boekhouding, dagelijkse financiën, sleutelbeheer
e-mail: MIDI PenningMeester

Norman Bakboord – lid;
Functionaris gegevensbescherming, promotie-marketingcommissie

Hennie Lander – lid;
Barcommissie, Activiteitencommissie

Henk Lok – lid;
Accomodatiebeheer, MOP, technische commissie


COMMISSIES/WERKGROEP/FUNCTIE
Bijgewerkt 11 mei 2023

Accommodatiebeheerder: Mart Stuster
e-mail: Beheerder
Contactpersoon bestuur: Henk Lok

Activiteitencommissie: Frans van Asten, Hanny Kramer, Ria van Poelgeest, Ruud Links
e-mail: MIDI ActiviteitenCommissie
Contactpersoon bestuur: Hennie Lander

Barcommissie: Lieske van Geest, Henk Langen, Hennie Lander
email: MIDI BarCommissie
Contactpersoon bestuur: Hennie Lander

Contactcommissie: Sandra Snoek, Marjon Bandel
Contactpersoon bestuur: Jan van Driel

Functionaris gegevensbescherming: Norman Bakboord
email: Functionaris Gegevensbescherming

Kascommissie: George Broeseliske, Bert de Kleijn, reservelid Marion Bandel
Contactpersoon bestuur: Cees Burger

Klaverjascommissie: Rob van den Bergh, Ton de Vreede
Contactpersoon bestuur: Joke van der Mast

Ledenadministratie: Martin Hoeks
email: MIDI LedenAdministratie
Contactpersoon bestuur: Jan van Driel

MIDI OnderhoudsPloeg (MOP): René van den Boogert c.s.
e-mail: MIDI OnderhoudsPloeg
Contactpersoon bestuur: Henk Lok

Promotie-marketingcommissie: Norman Bakboord, Hans Olsthoorn, Sandra Spaans
e-mail: MIDI PR en Marketing Commissie
Contactpersoon bestuur: Norman Bakboord

Redactiecommissie: Sandra Spaans,Trudy Torremans
e-mail: MIDI RedactieBouletin
Contactpersoon bestuur: Joke van der Mast

Technische commissie: Fred Lagerwaard , Frank Versluis, Paul Koogje
e-mail: MIDI Technische Commissie
Contactpersoon bestuur: Henk Lok

Wedstrijdcommissie: Jan van der Zanden, Jan van Driel, Nel van Deventer, André de Graaf
e-mail: MIDI WedstrijdCommissie
Contactpersoon bestuur: Jan van Driel