Uw privacy

(laatst bijgewerkt op 28 september 2018)

Inleiding

MIDI hecht aan uw privacy, en is met de invoering van De Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”)  gehouden u te informeren welke gegevens van u worden vastgelegd.
Ook is MIDI verplicht een protocol ten aanzien van het handhaven van uw privacy te handhaven. Daarin moet onder andere beschreven zijn hoe en waar MIDI uw gegevens vastlegt, verwerkt, beveiligt, en wanneer uw gegevens worden verwijderd.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de registratie en verwerking van alle gegevens die u ons verstrekt, hetzij als lid of donateur, dan wel als sponsor of anderszins betrokkene.

Voor privacy aspecten voor het bezoek van de website van MIDI is een specifieke privacy verklaring opgesteld.
Deze is eveneens op papier verkrijgbaar, maar zal op de website steeds actueel zijn.

 

Lidmaatschap

Alle gegevens die u ons verstrekt bij het aangaan van het lidmaatschap of donateurschap worden vastgelegd in onze ledenadministratie, en in die van de overkoepelende sportbond, de NJBB.

MIDI publiceert geen persoonsgegevens (anders dan uw naam) zonder uw toestemming.

Bij het aangaan van het lidmaatschap (of donateurschap) wordt u expliciet om toestemming gevraagd voor het verwerken of publiceren van bepaalde persoonsgegevens.

 

Sponsorovereenkomst

Alle gegevens die u ons verstrekt bij het aangaan van de sponsorovereenkomst worden vastgelegd in onze sponsoradministratie.

MIDI publiceert geen persoons- of bedrijfsgegevens (anders dan uw naam) zonder uw toestemming.
Door aan te geven dat contactgegevens een advertentietekst moeten worden opgenomen, geeft u impliciet toestemming tot het publiceren van die gegevens.

 

Registraties

Persoonsgegevens

Van leden en donateurs worden de volgende persoonsgegevens vastgelegd in onze ledenadministratie:

 • Naam:
  • achternaam incl. evt. tussenvoegsel
  • voornamen
  • roepnaam
 • Adres:
  • straatnaam
  • huisnummer, incl. evt. toevoeging
  • postcode
  • woonplaats
 • Persoonsgebonden gegevens:
  • geboortedatum
  • geboorteplaats
  • geslacht
 • Contactgegevens
  • * telefoonnummer (vaste aansluiting) en/of mobiel telefoonnummer
  • * e-mailadres
 • Gegevens m.b.t. het lidmaatschap:
  • soort lidmaatschap (lid, soort licentie, donateur)
  • lidmaatschapsnummer (licentienummer NJBB)
 • Overige persoonsgegevens (voor zover van toepassing)
  • * aantekening of u in het bezit bent van een gehandicapten parkeerkaart
  • * pasfoto

Deze gegevens (met uitzondering van de met een *) gemerkte gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de NJBB, (maar niet van donateurs).

Op uw (schriftelijk) verzoek kunt u inzicht krijgen over de bij MIDI van u vastgelegde gegevens.

Verwerkingenregister

Hoe uw gegevens bij MIDI worden verwerkt, en welke functionarissen daarvoor verantwoordelijk zijn, is vastgelegd in ons verwerkingenregister.
Dit is op (schriftelijk) verzoek in te zien.

N.B. Het verwerkingenregister is nog in ontwikkeling.

 

Contactgegevens

E-mail

Bestuurs- en commissieleden van MIDI zijn gehouden bij het gebruik van uw e-mailadres, voor zover u daarvoor toestemming heeft gegeven, dat alleen te doen zonder dat anderen daar kennis van kunnen nemen.
Daartoe zal uw e-mailadres bij berichten aan groepen van leden altijd onzichtbaar voor andere geadresseerden worden gebruikt (BCC). Dit voorbehoud geldt uiteraard niet voor berichten die alleen aan uzelf worden gestuurd.

Als u zelf een bericht per e-mail verstuurt aan (een vertegenwoordiger van) MIDI, geeft u overigens impliciet toestemming aan MIDI om het door u gebruikte e-mailadres vast te leggen en berichten naar dat adres te verzenden.

Telefoonnummers

Bestuurs- en commissieleden van MIDI zijn gehouden bij het gebruik van uw telefoonnummer(s), voor zover u daarvoor toestemming heeft gegeven, dat alleen te doen zonder dat anderen daar kennis van kunnen nemen.

Als u zelf een telefonisch contact met (een vertegenwoordiger van) MIDI opneemt, geeft u overigens impliciet toestemming aan MIDI om het door u gebruikte telefoonnummer (tenzij afgeschermd) vast te leggen en te gebruiken.

 

Privacy aspecten van deze website

Hoe het privacy reglement toegepast is op de inrichting en het gebruik van de MIDI website, is een apart document opgesteld.
Hierin worden o.a. het gebruik van cookies en links naar andere websites nader beschreven.

 

Uw rechten

U hebt te allen tijde de mogelijkheid om een beroep te doen op uw privacy rechten. U kunt hiertoe een verzoek indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming. Het bestuur van MIDI is verplicht om binnen vier weken te reageren op een redelijk verzoek.

Beveiliging van uw gegevens

Wij doen alles wat mogelijk is om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies, beschadiging of ongeautoriseerde toegang.
Hiertoe moeten nog een aantal activiteiten worden verricht, zowel voor wat betreft onze administraties als op de website. De AVG-verklaring (hier in te zien) geeft aan hoe ver wij daarmee zijn gevorderd.

Na afronding van (een groep van) een activiteiten wordt deze AVG-verklaring bijgewerkt, zodat u zichzelf steeds de up to date informatie daarover kunt raadplegen.

Verder hebben wij zowel organisatorische als technische maatregelen genomen. Indien u daarvoor een gegronde reden heeft, geven wij u hier graag inzage in. Enige terughoudendheid hierin is echter een van de genomen organisatorische maatregelen. Wij hopen op uw begrip te kunnen rekenen.

 

Overige

Deze privacyverklaring zal in de komende maanden nog verder worden uitgewerkt.
Zodra de verklaring naar ons oordeel afgerond is, zal deze paragraaf worden verwijderd.

 

Onze contactgegevens

Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Algemene contactgegevens

MIDI

e-mail (algemeen): MIDI (informatie)

Functionaris gegevensbescherming

Frank Versluis

e-mail: Functionaris Gegevensbescherming

 

Klachten

Meent u dat wij uw persoonsgegevens niet goed verwerken of hebben verwerkt? Dan staat het u vrij hierover een klacht in te dienen. Dit kan bij de Functionaris Gegevensbescherming van MIDI en/of bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens klikt u hier (opent in nieuw tabblad).

 

Documentinformatie

Deze versie is opgesteld door MIDI.
Delft, 10 juli 2018.

Versie 1.1: voor het laatst bijgewerkt op 24 september 2018.

 

Copyright © 2018 MIDI, alle rechten voorbehouden.