Technische Commissie

(laatst bijgewerkt op 24 februari 2019)

ALGEMEEN

De Technische Commissie (TC) van MIDI is ingesteld met het doel het niveau van alle aspecten van de sport petanque binnen de vereniging te verhogen, d.w.z. op het gebied van techniek, tactiek en spelregelkennis. Daarnaast is de TC verantwoordelijk voor de samenstelling van alle teams die namens de vereniging deelnemen aan een door de NJBB (landelijk) of District West georganiseerde competitie, en voor de reglementen die daarbij binnen de vereniging gehanteerd worden.
Verder is de TC aanspreekpunt voor de MOP met betrekking tot de speelterreinen (zowel binnen als buiten).

De TC legt verantwoording af aan het bestuur van de vereniging.
Jaarlijks stelt de commissie een jaarplan op voor de te verrichten activiteiten, dat door het bestuur wordt vastgesteld.
De TC vergadert eens per maand, in de zomer iets minder frequent.

De Technische Commissie bestaat uit Fred Lagerwaard, Joop Pols en Frank Versluis.

U kunt de commissie bereiken door een e-mail te sturen naar de Technische Commissie.


TRAININGEN

De TC organiseert de volgende trainingen:

 • voor NPC-deelnemers (tijdens de winterperiode)
 • voor deelnemers aan zomercompetities (tijdens de zomerperiode)
 • voor recreatief ingestelde leden (tijdens de zomerperiode)
 • vrije (open) trainingen voor leden en andere belangstellenden

Gedurende het herfst/winterseizoen 2018-2019 worden trainingen voor NPC-teams gegeven door Fred Lagerwaard en Joop Pols. De eerste training is op vrijdagavond 21 september gegeven, en verder zullen de trainingen afwisselend op woensdag- en vrijdagavond plaatsvinden:

 • woensdag 10 oktober
 • vrijdag 19 oktober
 • woensdag 7 november
 • vrijdag 16 november
 • woensdag 5 december
 • woensdag 19 december
 • vrijdag 11 januari
 • vrijdag 25 januari
 • woensdag 13 februari
 • woensdag 20 februari
 • vrijdag 1 maart
 • woensdag 20 maart
 • vrijdag 29 maart

NIEUWSBRIEF

De TC brengt tweemaandelijks een nieuwsbrief uit, waarin actuele zaken worden behandeld.
Klik hier voor de 1e nieuwsbrief (mei 2018) (opent in een nieuw tabblad).
Klik hier voor de 2e nieuwsbrief (juli 2018) (opent in een nieuw tabblad).
Klik hier voor de 3e nieuwsbrief (september 2018) (opent in een nieuw tabblad).
Klik hier voor de 4e nieuwsbrief (november 2018) (opent in een nieuw tabblad).
Klik hier voor de 5e nieuwsbrief (februari 2019) (opent in een nieuw tabblad).

De eerstvolgende nieuwsbrief kunt u verwachten in de april.


WINTERCOMPETITIES

In de winterperiode worden de volgende competities georganiseerd:

 • Nationale Petanque Competitie (NPC): 14 zaterdagen
 • Winter Competitie Doubletten (WCD), in District West: 3 zondagen
 • Winter Senioren Cyclus (WSC), in District West: 10 woensdagen

NPC

MIDI heeft voor het seizoen 2018-19 wederom 3 teams ingeschreven voor deelname aan de NPC.

De samenstelling van de teams en hun resultaten in de competitie kunt u vinden op de pagina met nieuws over de MIDI-teams in de NPC.

Na de oefenwedstrijden op woensdag 26 september heeft de TC opnieuw midweekse oefenwedstrijden voor alle teams georganiseerd. In overleg met PV Gouda is hiervoor woensdagavond 21 november vastgesteld, ongeveer in het midden van een maand zonder officiële NPC-wedstrijden. Alle 3 de teams hebben op die avond bij PV Gouda geoefend tegen een team van die vereniging.
Dit werd door alle aanwezigen als zeer nuttig ervaren. De TC heeft zich dan ook voorgenomen ook in het volgende seizoen oefenwedstrijden te organiseren.

WCD

De Winter Competitie Doubletten wordt door District West georganiseerd op de volgende zondagen:

 • 21 oktober 2018
 • 2 december 2018
 • 27 januari 2019

Namens MIDI hebben de volgende teams deelgenomen:

 1. Fred Lagerwaard en Joop Pols (2e klasse B)
 2. Hanny Kramer en Ria Lander (2e klasse A)
 3. Sandra Snoek en Astrid Bedaux (3e klasse D)
 4. José Fros en Nel van Deventer (3e klasse C)
 5. Ria en Peter van Poelgeest (3e klasse C)
 6. John Rieken en Leo Bedaux (3e klasse D)
 7. Frans van den Bos en Marion Bandel (4e klasse)

De MIDI-teams zijn ingedeeld in:

 1. MIDI 1 en 2 in de tweede klasse (bestaat uit 2 parallelle poules van 16 doubletten elk)
 2. MIDI 3 t/m 6 in de derde klasse (bestaat uit 4 parallelle poules van 16 doubletten elk)
 3. MIDI 7 in de vierde klasse (bestaat uit maximaal 1 poule van 8 doubletten)

De competitie is inmiddels afgerond:  alle uitslagen en de eindstanden staan op de WCD-pagina van District West (opent in een nieuw tabblad).

Desgevraagd hebben diverse deelnemers aangegeven het een leuke competitie te vinden. Net als de ZCT beslaat deze competitie 3 speeldagen van elk 5 partijen. Bij de ZCT vindt men dat vaak net even te veel van het goede, maar omdat deze competitie binnen wordt gespeeld, wordt het als minder vermoeiend ervaren. Het feit dat doublettenpartijen vaak korter duren dan triplettenpartijen, zal daar ook een rol in spelen.

Hopelijk kan de TC volgend jaar nog meer MIDI-leden voor deze competitie enthousiast maken!

WSC

De Winter Senioren Cyclus wordt door District West georganiseerd op 10 woensdagmiddagen (in principe eens per 2 weken) te beginnen op 17 oktober.
Deze competitie is bedoeld voor teams van 9 spelers.

MIDI heeft voor het seizoen 2018-19 5 teams ingeschreven voor deelname aan de WSC:
MIDI 1 bestaat uit Bart Beukers, Tinus Bloem, Ria Dekkers, Hans Dukker, Gerard van der Gaag, Coby Koevoets, Hanny Kramer, Fred Lagerwaard, Hennie Lander, Ria Lander en Ton de Vreede.
MIDI 2 bestaat uit Huib Bos, Wil Broekhuizen, Fred Dekkers, Truus de Graaf, Leo Kramer, Peter Meijer, John Miggels, Leny Meijer en John Rieken.
MIDI 3 bestaat uit Jan van Dijk, Ton van Kan, Wim Mossel, John Roy, Jeannet van Vliet, Theo van Vliet, Jan Wittenberg en Janny Wittenberg, met de reserves Rick de Bruin, Hermien van Geest en Jan Koop.
MIDI 4 bestaat uit Rob van den Boogert, Piet Cloosterman, Arie van der Does, Lex Hazenbroek, Nel Hazenbroek, Thea Immers, Franca Olsthoorn, Hans Olsthoorn, Niek Olsthoorn, Sandra Snoek en Cok de Vogel.
MIDI 5 bestaat uit Marion Bandel, Astrid Bedaux, Leo Bedaux, Rini Bor, Frans van den Bos, Henk van Oijen, Ineke van Oijen, Judith Opmeer, Peter van Poelgeest en Ria van Poelgeest.

De uitslagen en standen worden regelmatig gepubliceerd op de WSC-pagina van District West (opent in een nieuw tabblad).

Met nog 2 speeldagen te gaan maken nog diverse MIDI-teams kans op plaatsing voor de finaledag.

Let op: de nieuwbouw van de speelhal van Zoetermeer heeft flinke vertraging opgelopen, waardoor Zoetermeer vooralsnog voor thuiswedstrijden is aangewezen op andere locaties. Houd berichtgeving hierover in de gaten.


ZOMERCOMPETITIES

In de zomerperiode worden de volgende competities georganiseerd:

 • Zomer Competitie Tripletten (ZCT), in District West: 3 zondagen in april, mei en juni
 • ZaterMiddag competitie (ZaMi), in District West: 5 zaterdagen in april, mei en juni
 • Avond Doubletten Competitie (ADC), in District West: 6 dinsdagavond in mei en juni

ZCT

De Zomer Competitie Tripletten wordt door District West georganiseerd op de 3 zondagen (in principe 5 partijen per dag):

 1. 28 april
 2. 26 mei
 3. 23 juni

MIDI heeft, na de overgangscompetitie van vorig jaar, voor het seizoen 2019 recht op:

 • 2 plaatsen in de 1e klasse
 • 4 plaatsen in de 2e klasse
 • 3 plaatsen in de 3e klasse

De TC heeft alle tripletten die vorig jaar hebben deelgenomen, een bericht gestuurd met informatie over de competitie, de klasse waarop zij op basis van het vorig jaar behaalde resultaat recht op hebben, en dat expliciete inschrijving nodig is.
Nieuwe teams worden in principe in de 3e klasse ingeschreven.
Deze informatie en een aanmeldingsformulier hangen inmiddels op het publicatiebord in de kantine.

Binnenkort zal de TC, na afstemming met alle deelnemers, de inschrijving bij District West indienen.

ZaMi

De ZaterdagMiddag competitie voor viertallen, wordt door District West georganiseerd op 5 zaterdagen (3 speelronden van elk 2 partijen per dag):

 1. 20 april
 2. 4 mei
 3. 11 mei
 4. 1 juni
 5. 22 juni

MIDI heeft, na de overgangscompetitie van vorig jaar, voor het seizoen 2019 recht op:

 • 1 plaats in de 2e klasse
 • 1 plaats in de 3e klasse

De TC heeft alle teams die vorig jaar hebben deelgenomen, een bericht gestuurd met informatie over de competitie, de klasse waarop zij op basis van het vorig jaar behaalde resultaat recht op hebben, en dat expliciete inschrijving nodig is.
Nieuwe teams worden in principe in de 4e klasse ingeschreven.
Deze informatie en een aanmeldingsformulier hangen inmiddels op het publicatiebord in de kantine.

Binnenkort zal de TC, na afstemming met alle deelnemers, de inschrijving bij District West indienen.

ADC

De Avond Doubletten Competitie wordt door District West georganiseerd op 6 achtereenvolgende dinsdagavonden, te beginnen op 7 mei.

Binnenkort zal een aanmeldingslijst worden opgehangen op het publicatiebord in de kantine.


ACCOMMODATIE

De TC is bezig met een accommodatieplan, waarin de gewenste situatie voor alle speelterreinen zal worden weergegeven. Het is de bedoeling om zodoende voldoende variatie aan te brengen in de ondergrond en toplaag (split), zodat er naast uitdagende terreinen voor wedstrijdspelers ook terreinen zullen zijn waar de meer recreatief ingestelde spelers zich prettig bij voelen.

Na afronding van het plan zal dit met het bestuur en (vertegenwoordigers van) diverse geledingen van de vereniging worden besproken, om een ze breed mogelijk draagvlak voor het plan te verkrijgen.

Daarna wordt het (na eventuele bijstellingen) door het bestuur vastgesteld, en zal in overleg met MOP een planning worden opgesteld voor de realisatie ervan.

Zodra hier meer nieuws over te melden is, leest u dat hier (en in de Nieuwsbrief).


TOT SLOT

Heeft u vragen? of mist u nog informatie op deze pagina?
U kunt ons altijd aanspreken als we op de accommodatie aanwezig zijn, maar een e-mail bericht is sneller en bereikt ons alle drie.

Fred, Joop en Frank