Technische Commissie

(laatst bijgewerkt op  20 januari 2020)

ALGEMEEN

De Technische Commissie (TC) van MIDI is ingesteld met het doel het niveau van alle aspecten van de sport petanque binnen de vereniging te verhogen, d.w.z. op het gebied van techniek, tactiek en spelregelkennis. Daarnaast is de TC verantwoordelijk voor de samenstelling van alle teams die namens de vereniging deelnemen aan een door de NJBB (landelijk) of District West georganiseerde competitie, en voor de reglementen die daarbij binnen de vereniging gehanteerd worden.
Verder is de TC aanspreekpunt voor de MOP met betrekking tot de speelterreinen (zowel binnen als buiten).

De TC legt verantwoording af aan het bestuur van de vereniging.
Jaarlijks stelt de commissie een jaarplan op voor de te verrichten activiteiten, dat door het bestuur wordt vastgesteld.
De TC vergadert eens per maand, in de zomer iets minder frequent.

De Technische Commissie bestaat uit Fred Lagerwaard, Joop Pols en Frank Versluis.

U kunt de commissie bereiken door een e-mail te sturen naar de Technische Commissie.


TRAININGEN

De TC organiseert de volgende trainingen:

 • voor NPC-deelnemers (tijdens de winterperiode)
 • voor deelnemers aan zomercompetities (tijdens de zomerperiode)
 • voor recreatief ingestelde leden (tijdens de zomerperiode)
 • voor nieuwe leden (aansluitend op een introductiecursus (BouleLes))

Gedurende het herfst/winterseizoen 2019-2020 worden trainingen voor NPC-teams gegeven door Fred Lagerwaard.
Op woensdagmiddagen in het winterseizoen worden trainingen voor nieuwe leden gegeven door Fred Lagerwaard en Joop Pols.
De avonden resp. middagen waarop deze trainingen plaatsvinden, zijn gepubliceerd in de nieuwsbrief van december en op het publicatiebord in de kantine.


NIEUWSBRIEF

De TC brengt twee- à driemaandelijks een nieuwsbrief uit, waarin actuele zaken worden behandeld.
Klik hier voor de 1e nieuwsbrief (mei 2018) (opent in een nieuw tabblad).
Klik hier voor de 2e nieuwsbrief (juli 2018) (opent in een nieuw tabblad).
Klik hier voor de 3e nieuwsbrief (september 2018) (opent in een nieuw tabblad).
Klik hier voor de 4e nieuwsbrief (november 2018) (opent in een nieuw tabblad).
Klik hier voor de 5e nieuwsbrief (februari 2019) (opent in een nieuw tabblad).
Klik hier voor de 6e nieuwsbrief (april 2019) (opent in een nieuw tabblad).
Klik hier voor de 7e nieuwsbrief (juli 2019) (opent in een nieuw tabblad).
Klik hier voor de 8e nieuwsbrief (december 2019) (opent in een nieuw tabblad).

De eerstvolgende nieuwsbrief kunt u verwachten in februari.


INTERNE REGLEMENTEN

De TC is verantwoordelijk voor de samenstellen van teams die deelnemen aan districtscompetities en de NPC.
Voor de manier waarop teams die deel (willen) nemen aan een door District West georganiseerde competitie worden samengesteld en de klasse waarin teams worden ingeschreven zijn interne reglementen opgesteld.
Deze kunt u vinden op deze pagina.


WINTERCOMPETITIES

In de winterperiode worden de volgende competities georganiseerd:

 • Nationale Petanque Competitie (NPC): 14 zaterdagen
 • Winter Competitie Doubletten (WCD), in District West: 3 zondagen
 • Winter Senioren Cyclus (WSC), in District West: 10 woensdagen

NPC

MIDI heeft voor het seizoen 2019-2020 wederom 3 teams ingeschreven voor deelname aan de NPC.

De samenstelling van de teams en hun resultaten in de competitie kunt u vinden op de pagina met nieuws over de MIDI-teams in de NPC.

WCD

De Winter Competitie Doubletten wordt door District West georganiseerd op de volgende zondagen:

 • 27 oktober 2019
 • 8 december 2019
 • 26 januari 2020

Namens MIDI nemen dit jaar 8 doubletten deel:

 1. Fred Lagerwaard en Joop Pols
 2. Hanny Kramer en Ria Lander
 3. John Rieken en Leo Bedaux
 4. Ria en Peter van Poelgeest
 5. José Fros en Nel van Deventer
 6. Sandra Snoek en Astrid Bedaux
 7. Hennie Lander en Rob van den Boogert
 8. Jan van Driel en Leo Vogelzang

De MIDI-teams zijn ingedeeld in:

 1. MIDI 1 in de eerste klasse (bestaat uit 1 parallelle poule van 16 doubletten)
 2. MIDI 2 t/m 8 in de derde klasse (bestaat uit 4 parallelle poules van 16 doubletten elk)

Op 8 december was MIDI gastheer voor de derde klasse A en B.

Inmiddels zijn 2 van de 3 speeldagen geweest.
Het volledige competitieprogramma, uitslagen en standen vindt u op de website van de WCD.

WSC

De Winter Senioren Cyclus wordt door District West georganiseerd op 10 woensdagmiddagen (in principe eens per 2 weken) te beginnen op 23 oktober 2019.
Deze cyclus is bedoeld voor teams van 9 spelers.

Na afloop van het seizoen 2018-19 is enige onduidelijkheid ontstaan over de toekomst van deze cyclus, maar na afstemming tussen de betrokken verenigingen, het districtsteam en het bondsbestuur lijkt niets het voortbestaan van de WSC meer in de weg te staan.
De MIDI-leden zijn hierover op een speciale bijeenkomst geraadpleegd en geïnformeerd.

Namens MIDI nemen dit jaar 4 teams deel aan de WSC.

Het volledige competitieprogramma, uitslagen en standen vindt u op de website van de WSC.


ZOMERCOMPETITIES

In de zomerperiode worden de volgende competities georganiseerd:

 • Zomer Competitie Tripletten (ZCT), in District West: 3 zondagen in april, mei en juni
 • ZaterMiddag competitie (ZaMi), in District West: 5 zaterdagen in april, mei en juni
 • Avond Doubletten Competitie (ADC), in District West: 6 dinsdagavond in mei en juni

ZCT

De Zomer Competitie Tripletten wordt door District West georganiseerd op de 3 zondagen (in principe 5 partijen per dag):

 1. 26 april 2020
 2. 24 mei
 3. 28 juni

MIDI heeft, na de competitie van vorig jaar, voor het seizoen 2020 recht op:

 • 1 plaats in de 1e klasse
 • 8 plaatsen in de 2e klasse
 • 2 plaatsen in de 3e klasse

Inmiddels is de informatie over het nieuwe seizoen door District West bekendgemaakt, en zijn inschrijflijsten voor het nieuwe seizoen in de kantine opgehangen.

ZaMi

De ZaterdagMiddag competitie voor viertallen, wordt door District West georganiseerd op 5 zaterdagen (3 speelronden van elk 2 partijen per dag):

 1. 18 april 2020
 2. 2 mei
 3. 23 mei
 4. 6 juni
 5. 20 juni

MIDI heeft, na de competitie van vorig jaar, voor het seizoen 2020 recht op:

 • 1 plaats in de 1e klasse
 • 2 plaatsen in de 3e klasse

Inmiddels is de informatie over het nieuwe seizoen door District West bekendgemaakt, en zijn inschrijflijsten voor het nieuwe seizoen in de kantine opgehangen.

ADC

De Avond Doubletten Competitie wordt door District West georganiseerd op 6 achtereenvolgende dinsdagavonden, te beginnen op 5 mei 2019.

Inschrijflijsten voor de komende cyclus hangen inmiddels in de kantine.


ACCOMMODATIE

De TC is bezig met een accommodatieplan, waarin de gewenste situatie voor alle speelterreinen zal worden weergegeven. Het is de bedoeling om zodoende voldoende variatie aan te brengen in de ondergrond en toplaag (split), zodat er naast uitdagende terreinen voor wedstrijdspelers ook terreinen zullen zijn waar de meer recreatief ingestelde spelers zich prettig bij voelen.

Na afronding van het plan zal dit met het bestuur en (vertegenwoordigers van) diverse geledingen van de vereniging worden besproken, om een ze breed mogelijk draagvlak voor het plan te verkrijgen.

Daarna wordt het (na eventuele bijstellingen) door het bestuur vastgesteld, en zal in overleg met MOP een planning worden opgesteld voor de realisatie ervan.

Intussen is informatie ingewonnen over mogelijke verbeteringen aan buitenbanen.
In verband met het ontwikkelen van ideeën over (ver)nieuwbouw van de kantine is, mede gezien de verwachte kosten en de onduidelijkheid over het huurcontract na 2021, staat deze activiteit voorlopig in de ijskast.

Zodra hier meer nieuws over te melden is, leest u dat hier (en in de Nieuwsbrief).


TOT SLOT

Heeft u vragen? of mist u nog informatie op deze pagina?
U kunt ons altijd aanspreken als we op de accommodatie aanwezig zijn, maar een e-mail bericht is sneller en bereikt ons alle drie.

Fred, Joop en Frank