Technische Commissie

(laatst bijgewerkt op 14 oktober 2018)

ALGEMEEN

De Technische Commissie (TC) van MIDI is ingesteld met het doel het niveau van alle aspecten van de sport petanque binnen de vereniging te verhogen, d.w.z. op het gebied van techniek, tactiek en spelregelkennis. Daarnaast is de TC verantwoordelijk voor de samenstelling van alle teams die namens de vereniging deelnemen aan een door de NJBB (landelijk) of District West georganiseerde competitie, en voor de reglementen die daarbij binnen de vereniging gehanteerd worden.
Verder is de TC aanspreekpunt voor de MOP met betrekking tot de speelterreinen (zowel binnen als buiten).

De TC legt verantwoording af aan het bestuur van de vereniging.
Jaarlijks stelt de commissie een jaarplan op voor de te verrichten activiteiten, dat door het bestuur wordt vastgesteld.
De TC vergadert eens per maand, in de zomer iets minder frequent.

De Technische Commissie bestaat uit Fred Lagerwaard, Joop Pols en Frank Versluis.

U kunt de commissie bereiken door een e-mail te sturen naar de Technische Commissie.


TRAININGEN

De TC organiseert de volgende trainingen:

 • voor NPC-deelnemers (tijdens de winterperiode)
 • voor deelnemers aan zomercompetities (tijdens de zomerperiode)
 • voor recreatief ingestelde leden (tijdens de zomerperiode)
 • vrije (open) trainingen voor leden en andere belangstellenden

Gedurende het herfst/winterseizoen 2018-2019 worden trainingen voor NPC-teams gegeven door Fred Lagerwaard en Joop Pols. De eerste training is op vrijdagavond 21 september gegeven, en verder zullen de trainingen afwisselend op woensdag- en vrijdagavond plaatsvinden:

 • woensdag 10 oktober
 • vrijdag 19 oktober
 • woensdag 7 november
 • vrijdag 16 november
 • woensdag 5 december
 • woensdag 19 december
 • vrijdag 11 januari
 • vrijdag 25 januari
 • woensdag 13 februari
 • woensdag 20 februari
 • vrijdag 1 maart
 • woensdag 20 maart
 • vrijdag 29 maart

NIEUWSBRIEF

De TC brengt tweemaandelijks een nieuwsbrief uit, waarin actuele zaken worden behandeld.
Klik hier voor de 1e nieuwsbrief (mei 2018) (opent in een nieuw tabblad).
Klik hier voor de 2e nieuwsbrief (juli 2018) (opent in een nieuw tabblad).
Klik hier voor de 3e nieuwsbrief (september 2018) (opent in een nieuw tabblad).

De eerstvolgende nieuwsbrief kunt u verwachten rond 7 november.


WINTERCOMPETITIES

In de winterperiode worden de volgende competities georganiseerd:

 • Nationale Petanque Competitie (NPC): 14 zaterdagen
 • Winter Competitie Doubletten (WCD), in District West: 3 zondagen
 • Winter Senioren Cyclus (WSC), in District West: 10 woensdagen

NPC

MIDI heeft voor het seizoen 2018-19 wederom 3 teams ingeschreven voor deelname aan de NPC.
Op 15 juni heeft de CWN (Commissie Wedstrijdsport Nationaal) de concept indeling van de divisies en poules bekendgemaakt. De MIDI-teams zijn ingedeeld in:

 1. MIDI 1 in de tweede divisie, poule 2002
 2. MIDI 2 in de derde divisie, poule 3002
 3. MIDI 3 in de vierde divisie, poule 4006

De eerste speeldag is 29 september. Voor meer informatie: klik hier voor de NPC-informatiepagina van de NJBB (opent in een nieuw tabblad).

MIDI 1 bestaat uit Monique Bakker, Lotte van Bergenhenegouwen, Sander Beukers, Steef Kraan, Fred Lagerwaard, Tom van Maanen, Joop Pols, Arnold Steiger, Rob Torremans en Frank Versluis.
MIDI 2 bestaat uit Bart Beukers, Wil Broekhuizen, Hans Dukker, Elly Fransen, Dick van Haarst, Dorus van der Kraan, Ton Scholtes, Niek Tholen, Trudy Torremans, Ton de Vreede en Henri Zeestraten.
MIDI 3 bestaat uit Jan van Dijk, Jan van Driel, José Fros, Ria Lander, Wim Mossel, Peter van Poelgeest, Leo Vogelzang, Jan Wittenberg en Jan van der Zanden.

Na de oefenwedstrijden op woensdag 26 september heeft de TC opnieuw midweekse oefenwedstrijden voor alle teams georganiseerd. In overleg met PV Gouda is hiervoor woensdagavond 21 november vastgesteld, ongeveer in het midden van een maand zonder officiële NPC-wedstrijden. Alle 3 de teams zullen op die avond oefenen tegen een team van PV Gouda.

WCD

De Winter Competitie Doubletten wordt door District West georganiseerd op de volgende zondagen:

 • 21 oktober 2018
 • 2 december 2018
 • 27 januari 2019

Na enkele wijzigingen (op verzoek) zijn dit de MIDI-teams heeft die in het seizoen 2018-19 deelnemen aan de WCD:

 1. Fred Lagerwaard en Joop Pols
 2. Hanny Kramer en Ria Lander
 3. Sandra Snoek en Astrid Bedaux
 4. José Fros en Nel van Deventer
 5. Ria en Peter van Poelgeest
 6. John Rieken en Leo Bedaux
 7. Frans van den Bos en Marion Bandel

De MIDI-teams zijn ingedeeld in:

 1. MIDI 1 en 2 in de tweede klasse (bestaat uit 2 parallelle poules van 16 doubletten elk)
 2. MIDI 3 t/m 6 in de derde klasse (bestaat uit 4 parallelle poules van 16 doubletten elk)
 3. MIDI 7 in de vierde klasse (bestaat uit maximaal 1 poule van 8 doubletten)

De definitieve poule-indeling en het speelschema zijn inmiddels gepubliceerd door de wedstrijdcommissie van District West, en aan de spelers verzonden.
Bezoek voor meer informatie de WCD-pagina van District West (opent in een nieuw tabblad).

Op 2 december zal MIDI gastheer zijn van de 2e speeldag van de WCD. Beide 2 poules van de 2e klassen spelen dan 5 partijen in onze hal – die is dan dus helemaal vol!

WSC

De Winter Senioren Cyclus wordt door District West georganiseerd op 10 woensdagmiddagen (in principe eens per 2 weken) te beginnen op 17 oktober.
Deze competitie is bedoeld voor teams van 9 spelers.

MIDI heeft voor het seizoen 2018-19 5 teams ingeschreven voor deelname aan de WSC:
MIDI 1 bestaat uit Bart Beukers, Tinus Bloem, Ria Dekkers, Hans Dukker, Gerard van der Gaag, Coby Koevoets, Hanny Kramer, Fred Lagerwaard, Hennie Lander, Ria Lander en Ton de Vreede.
MIDI 2 bestaat uit Huib Bos, Wil Broekhuizen, Fred Dekkers, Truus de Graaf, Leo Kramer, Peter Meijer, John Miggels, Leny Meijer en John Rieken.
MIDI 3 bestaat uit Jan van Dijk, Ton van Kan, Wim Mossel, John Roy, Jeannet van Vliet, Theo van Vliet, Jan Wittenberg en Janny Wittenberg, met de reserves Rick de Bruin, Hermien van Geest en Jan Koop.
MIDI 4 bestaat uit Rob van den Boogert, Piet Cloosterman, Arie van der Does, Lex Hazenbroek, Nel Hazenbroek, Thea Immers, Franca Olsthoorn, Hans Olsthoorn, Niek Olsthoorn, Sandra Snoek en Cok de Vogel.
MIDI 5 bestaat uit Marion Bandel, Astrid Bedaux, Leo Bedaux, Rini Bor, Frans van den Bos, Henk van Oijen, Ineke van Oijen, Judith Opmeer, Peter van Poelgeest en Ria van Poelgeest.

De definitieve poule-indeling en het speelschema zijn inmiddels gepubliceerd door de wedstrijdcommissie van District West.
Bezoek voor meer informatie de WSC-pagina van District West (opent in een nieuw tabblad).


TOT SLOT

Heeft u vragen? of mist u nog informatie op deze pagina?
U kunt ons altijd aanspreken als we op de accommodatie aanwezig zijn, maar een e-mail bericht is sneller en bereikt ons alle drie.

Fred, Joop en Frank