Sponsors
klik op de afbeelding

klik op de afbeelding

klik op de afbeelding

Naar de website

Naar de website

Naar de website

Naar de website

Naar de website

Bosman Installatietechniek

Naar de website

Naar de website

Cafe Huug

doehetzelfplein.nl

Holland interieur

Kopie Plus

Westvliet bewaking

Technische Commissie

(laatst bijgewerkt op 30 juli 2018)

ALGEMEEN

De Technische Commissie (TC) van MIDI is ingesteld met het doel het niveau van alle aspecten van de sport petanque binnen de vereniging te verhogen, d.w.z. op het gebied van techniek, tactiek en spelregelkennis. Daarnaast is de TC verantwoordelijk voor de samenstelling van alle teams die namens de vereniging deelnemen aan een door de NJBB (landelijk) of District West georganiseerde competitie, en voor de reglementen die daarbij binnen de vereniging gehanteerd worden.
Verder is de TC aanspreekpunt voor de MOP met betrekking tot de speelterreinen (zowel binnen als buiten).

De TC legt verantwoording af aan het bestuur van de vereniging.
Jaarlijks stelt de commissie een jaarplan op voor de te verrichten activiteiten, dat door het bestuur wordt vastgesteld.
De TC vergadert eens per maand, in de zomer iets minder frequent.

De Technische Commissie bestaat uit Fred Lagerwaard, Joop Pols en Frank Versluis.

U kunt de commissie bereiken door een e-mail te sturen naar de Technische Commissie.


TRAININGEN

De TC organiseert de volgende trainingen:

 • voor NPC-deelnemers (tijdens de winterperiode)
 • voor deelnemers aan zomercompetities (tijdens de zomerperiode)
 • voor recreatief ingestelde leden (tijdens de zomerperiode)
 • vrije (open) trainingen voor leden en andere belangstellenden

Gedurende de zomer van 2018 worden trainingen voor recreatief ingestelde leden gegeven door Fred Lagerwaard en Joop Pols, op de volgende woensdagmiddagen (aanvang 13:30):

 • 20 juni
 • 4 juli
 • 18 juli
 • 1 augustus
 • 15 augustus
 • 29 augustus
 • 12 september

Binnenkort zullen de trainingsavonden voor NPC-teams worden vastgesteld, en op deze pagina gepubliceerd.


NIEUWSBRIEF

De TC brengt tweemaandelijks een nieuwsbrief uit, waarin actuele zaken worden behandeld.
Klik hier voor de 1e nieuwsbrief (mei 2018) (opent in een nieuw tabblad).
Klik hier voor de 2e nieuwsbrief (juli 2018) (opent in een nieuw tabblad).

De eerstvolgende nieuwsbrief kunt u verwachten rond 7 september.


WINTERCOMPETITIES

In de winterperiode worden de volgende competities georganiseerd:

 • Nationale Petanque Competitie (NPC): 14 zaterdagen
 • Winter Competitie Doubletten (WCD), in District West: 3 zondagen
 • Winter Senioren Cyclus (WSC), in District West: 10 woensdagen

NPC

MIDI heeft voor het seizoen 2018-19 wederom 3 teams ingeschreven voor deelname aan de NPC.
Op 15 juni heeft de CWN (Commissie Wedstrijdsport Nationaal) de concept indeling van de divisies en poules bekendgemaakt. De MIDI-teams zijn ingedeeld in:

 1. MIDI 1 in de tweede divisie, poule 2002
 2. MIDI 2 in de derde divisie, poule 3002
 3. MIDI 3 in de vierde divisie, poule 4006

De eerste speeldag is 29 september. Voor meer informatie: klik hier voor de NPC-informatiepagina van de NJBB (opent in een nieuw tabblad).

Afgelopen woensdagavond, 25 juli, heeft de TC een (deels gezamenlijke) voorbespreking van het komende seizoen gevoerd met alle spelers (voor zover niet op vakantie) van de NPC-teams van MIDI. Op die avond is ook de teamsamenstelling bekend gemaakt:
MIDI 1 bestaat uit, Monique Bakker, Lotte van Bergenhenegouwen, Sander Beukers, Steef Kraan, Fred Lagerwaard, Tom van Maanen, Joop Pols, Arnold Steiger, Rob Torremans en Frank Versluis.
MIDI 2 bestaat uit Bart Beukers, Wil Broekhuizen, Hans Dukker, Elly Fransen, Dick van Haarst, Dorus van der Kraan, Ton Scholtes, Niek Tholen, Trudy Torremans, Ton de Vreede en Henri Zeestraten.
MIDI 3 bestaat uit Jan van Dijk, Jan van Driel, José Fros, Ria Lander, Wim Mossel, Peter van Poelgeest, Theo van der Vlist, Leo Vogelzang, Jan Wittenberg en Jan van der Zanden.

Voorafgaand was aan alle spelers gevraagd een persoonlijk inventarisatieformulier in te vullen, voor onderwerpen zoals doelstelling, voorkeur voor trainingsavond en voorkeur voor trainingsonderdelen. Na wat algemene informatie te hebben uitgewisseld is, mede op basis daarvan, in de teambespreking de doelstelling voor elk team voor het komende seizoen besproken.
De avond waarop de trainingen gegeven zullen worden, wordt pas vastgesteld als ook van de afwezigen de voorkeur bekend is.

In de aanloop naar het nieuwe seizoen zal de TC trachten één vereniging te interesseren voor oefenwedstrijden voor alle MIDI-teams. Er is reeds contact met JBV Gouda, waar enthousiast gereageerd is op het plan van MIDI.
Gedacht wordt aan een ontmoeting in het weekend van 14-15-16 september.
Nadere informatie volgt z.s.m.

WCD

De Winter Competitie Doubletten wordt door District West georganiseerd op de volgende zondagen:

 • 21 oktober 2018
 • 2 december 2018
 • 27 januari 2019

Inmiddels is een inschrijflijst voor belangstellenden op het publicatiebord in de kantine opgehangen. Inschrijven kan tot 29 augustus.

WSC

De Winter Senioren Cyclus wordt door District West georganiseerd op 10 woensdagmiddagen (in principe eens per 2 weken) te beginnen op 17 oktober.
Deze competitie is bedoeld voor teams van 9 spelers.
Opgeven kan per compleet team, door een e-mail te sturen naar de TC met alle namen van het team.
Tenzij anders aangegeven, wordt degene die de e-mail stuurt beschouwd als teamcaptain en contactpersoon.


TOT SLOT

Heeft u vragen? of mist u nog informatie op deze pagina?
U kunt ons altijd aanspreken als we op de accommodatie aanwezig zijn, maar een e-mail bericht is sneller en bereikt ons alle drie.

Fred, Joop en Frank