Technische Commissie

(laatst bijgewerkt op 24 november 2018)

ALGEMEEN

De Technische Commissie (TC) van MIDI is ingesteld met het doel het niveau van alle aspecten van de sport petanque binnen de vereniging te verhogen, d.w.z. op het gebied van techniek, tactiek en spelregelkennis. Daarnaast is de TC verantwoordelijk voor de samenstelling van alle teams die namens de vereniging deelnemen aan een door de NJBB (landelijk) of District West georganiseerde competitie, en voor de reglementen die daarbij binnen de vereniging gehanteerd worden.
Verder is de TC aanspreekpunt voor de MOP met betrekking tot de speelterreinen (zowel binnen als buiten).

De TC legt verantwoording af aan het bestuur van de vereniging.
Jaarlijks stelt de commissie een jaarplan op voor de te verrichten activiteiten, dat door het bestuur wordt vastgesteld.
De TC vergadert eens per maand, in de zomer iets minder frequent.

De Technische Commissie bestaat uit Fred Lagerwaard, Joop Pols en Frank Versluis.

U kunt de commissie bereiken door een e-mail te sturen naar de Technische Commissie.


TRAININGEN

De TC organiseert de volgende trainingen:

 • voor NPC-deelnemers (tijdens de winterperiode)
 • voor deelnemers aan zomercompetities (tijdens de zomerperiode)
 • voor recreatief ingestelde leden (tijdens de zomerperiode)
 • vrije (open) trainingen voor leden en andere belangstellenden

Gedurende het herfst/winterseizoen 2018-2019 worden trainingen voor NPC-teams gegeven door Fred Lagerwaard en Joop Pols. De eerste training is op vrijdagavond 21 september gegeven, en verder zullen de trainingen afwisselend op woensdag- en vrijdagavond plaatsvinden:

 • woensdag 10 oktober
 • vrijdag 19 oktober
 • woensdag 7 november
 • vrijdag 16 november
 • woensdag 5 december
 • woensdag 19 december
 • vrijdag 11 januari
 • vrijdag 25 januari
 • woensdag 13 februari
 • woensdag 20 februari
 • vrijdag 1 maart
 • woensdag 20 maart
 • vrijdag 29 maart

NIEUWSBRIEF

De TC brengt tweemaandelijks een nieuwsbrief uit, waarin actuele zaken worden behandeld.
Klik hier voor de 1e nieuwsbrief (mei 2018) (opent in een nieuw tabblad).
Klik hier voor de 2e nieuwsbrief (juli 2018) (opent in een nieuw tabblad).
Klik hier voor de 3e nieuwsbrief (september 2018) (opent in een nieuw tabblad).
Klik hier voor de 4e nieuwsbrief (november 2018) (opent in een nieuw tabblad).

De eerstvolgende nieuwsbrief kunt u verwachten in de tweede helft van januari 2019.


WINTERCOMPETITIES

In de winterperiode worden de volgende competities georganiseerd:

 • Nationale Petanque Competitie (NPC): 14 zaterdagen
 • Winter Competitie Doubletten (WCD), in District West: 3 zondagen
 • Winter Senioren Cyclus (WSC), in District West: 10 woensdagen

NPC

MIDI heeft voor het seizoen 2018-19 wederom 3 teams ingeschreven voor deelname aan de NPC.

De samenstelling van de teams en hun resultaten in de competitie kunt u vinden op de pagina met nieuws over de MIDI-teams in de NPC.

Na de oefenwedstrijden op woensdag 26 september heeft de TC opnieuw midweekse oefenwedstrijden voor alle teams georganiseerd. In overleg met PV Gouda is hiervoor woensdagavond 21 november vastgesteld, ongeveer in het midden van een maand zonder officiële NPC-wedstrijden. Alle 3 de teams zullen op die avond oefenen tegen een team van PV Gouda.

WCD

De Winter Competitie Doubletten wordt door District West georganiseerd op de volgende zondagen:

 • 21 oktober 2018
 • 2 december 2018
 • 27 januari 2019

Na enkele wijzigingen (op verzoek) zijn dit de MIDI-teams heeft die in het seizoen 2018-19 deelnemen aan de WCD:

 1. Fred Lagerwaard en Joop Pols (2e klasse B)
 2. Hanny Kramer en Ria Lander (2e klasse A)
 3. Sandra Snoek en Astrid Bedaux (3e klasse D)
 4. José Fros en Nel van Deventer (3e klasse C)
 5. Ria en Peter van Poelgeest (3e klasse C)
 6. John Rieken en Leo Bedaux (3e klasse D)
 7. Frans van den Bos en Marion Bandel (4e klasse)

De MIDI-teams zijn ingedeeld in:

 1. MIDI 1 en 2 in de tweede klasse (bestaat uit 2 parallelle poules van 16 doubletten elk)
 2. MIDI 3 t/m 6 in de derde klasse (bestaat uit 4 parallelle poules van 16 doubletten elk)
 3. MIDI 7 in de vierde klasse (bestaat uit maximaal 1 poule van 8 doubletten)

De uitslagen en standen na de tweede speeldag staan op de WCD-pagina van District West (opent in een nieuw tabblad).

De competitie wordt (voor MIDI-teams) afgesloten bij De Goede Worp (2e klasse), resp. Nieuwerkerk (3e klasse C) en Grand Cru ( 3e klasse D en 4e klasse).

Wij hebben een aantal WCD-deelnemers gevraagd een stukje te schrijven voor het eerstvolgende bouletin (december), zodat zij hun ervaringen met u kunnen delen. Misschien wordt u daar wel zo enthousiast van, dat u volgend jaar ook wil meedoen!

WSC

De Winter Senioren Cyclus wordt door District West georganiseerd op 10 woensdagmiddagen (in principe eens per 2 weken) te beginnen op 17 oktober.
Deze competitie is bedoeld voor teams van 9 spelers.

MIDI heeft voor het seizoen 2018-19 5 teams ingeschreven voor deelname aan de WSC:
MIDI 1 bestaat uit Bart Beukers, Tinus Bloem, Ria Dekkers, Hans Dukker, Gerard van der Gaag, Coby Koevoets, Hanny Kramer, Fred Lagerwaard, Hennie Lander, Ria Lander en Ton de Vreede.
MIDI 2 bestaat uit Huib Bos, Wil Broekhuizen, Fred Dekkers, Truus de Graaf, Leo Kramer, Peter Meijer, John Miggels, Leny Meijer en John Rieken.
MIDI 3 bestaat uit Jan van Dijk, Ton van Kan, Wim Mossel, John Roy, Jeannet van Vliet, Theo van Vliet, Jan Wittenberg en Janny Wittenberg, met de reserves Rick de Bruin, Hermien van Geest en Jan Koop.
MIDI 4 bestaat uit Rob van den Boogert, Piet Cloosterman, Arie van der Does, Lex Hazenbroek, Nel Hazenbroek, Thea Immers, Franca Olsthoorn, Hans Olsthoorn, Niek Olsthoorn, Sandra Snoek en Cok de Vogel.
MIDI 5 bestaat uit Marion Bandel, Astrid Bedaux, Leo Bedaux, Rini Bor, Frans van den Bos, Henk van Oijen, Ineke van Oijen, Judith Opmeer, Peter van Poelgeest en Ria van Poelgeest.

De uitslagen en standen worden regelmatig gepubliceerd op de WSC-pagina van District West (opent in een nieuw tabblad).

Wij hopen een aantal WSC-deelnemers te kunnen inspireren tot het schrijven van een stukje voor het eerstvolgende bouletin (december), zodat zij hun ervaringen met u kunnen delen.

Let op: de nieuwbouw van de speelhal van Zoetermeer heeft flinke vertraging opgelopen, waardoor Zoetermeer vooralsnog voor thuiswedstrijden is aangewezen op andere locaties. Houd berichtgeving hierover in de gaten.


ACCOMMODATIE

De TC is bezig met een accommodatieplan, waarin de gewenste situatie voor alle speelterreinen zal worden weergegeven. Het is de bedoeling om zodoende voldoende variatie aan te brengen in de ondergrond en toplaag (split), zodat er naast uitdagende terreinen voor wedstrijdspelers ook terreinen zullen zijn waar de meer recreatief ingestelde spelers zich prettig bij voelen.

Na afronding van het plan zal dit met het bestuur en (vertegenwoordigers van) diverse geledingen van de vereniging worden besproken, om een ze breed mogelijk draagvlak voor het plan te verkrijgen.

Daarna wordt het (na eventuele bijstellingen) door het bestuur vastgesteld, en zal in overleg met MOP een planning worden opgesteld voor de realisatie ervan.

Zodra hier meer nieuws over te melden is, leest u dat hier (en in de Nieuwsbrief).


TOT SLOT

Heeft u vragen? of mist u nog informatie op deze pagina?
U kunt ons altijd aanspreken als we op de accommodatie aanwezig zijn, maar een e-mail bericht is sneller en bereikt ons alle drie.

Fred, Joop en Frank